Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 5 - tháng 12.2021):

- Tháp A: bả matit trong nhà, thi công hệ thống cấp thoát nước, thi công sơn nước mặt ngoài, thông dây hệ điện – điện nhẹ, xây tường trong tầng 22, xây tường tầng 23
- Tháp B: thông dây hệ điện – điện nhẹ, tô tường mặt ngoài, xây tường tầng 17, xây tường trong tầng 17.

Bả matit trong nhà - Tháp A

Thi công hệ lam mái

 Thi công hệ thống cấp thoát nước - Tháp A

thi công sơn nước mặt ngoài - tháp A

thông dây hệ điện – điện nhẹ - tháp A

 
xây tường tầng 23 - tháp A
 
xây tường tầng 22 - tháp A


tô tường mặt ngoài - tháp B
 

thông dây hệ điện – điện nhẹ - tháp B

xây tường tầng 17 - tháp B