Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 1 - tháng 07.2022): Lắp đặt lan can cầu thang bộ, ốp gạch WC tầng 8, thi công chống thấm tầng 10, thi công ống gió tầng 15, trát tường tầng 20, trát tường tầng 22, thi công nước cấp hành lang tầng 23, thi công nước cấp tầng 23, thi công thoát nước tầng 23.

Lắp đặt lan can cầu thang bộ

Ốp gạch WC tầng 8

Thi công chống thấm tầng 10

Thi công ống gió tầng 15

Trát tường tầng 20

Trát tường tầng 22

Thi công nước cấp tầng 23

Thi công nước cấp hành lang tầng 23

Thi công thoát nước tầng 23