Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 1 - tháng 10.2022): thi công sơn nước mặt ngoài; tập kết cửa nhôm, kính về công trình; lắp đặt tủ bếp tầng 10; lát gạch tầng 11 – tháp A; chống thấm tầng 19 – tháp B.
 
Hình ảnh tổng quan công trình

Thi công sơn nước mặt ngoài

Tập kết cửa nhôm, kính về công trình

Lắp đặt tủ bếp tầng 10
 

Lắp đặt tủ bếp tầng 10
 
Lát gạch tầng 11 – tháp A

Chống thấm tầng 19 – tháp B