Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 3 - tháng 10.2021): Thi công hệ lam mái, tô tường ngoài trục F, xây tường tầng 12, tầng 14, tầng 16 và tầng 20 tháp B.