Tiến độ thi công (tuần 3 - tháng 5.2021): búng mực xây tường tầng 12, xây tường tầng 10 zone 1&2, xây tường tầng 11 zone 1, lắp giàn giáo bao che đến tầng 25.