Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 1 - tháng 06.2022): Thi công đường ống cấp nước, thi công hệ thống PCCC, thi công ống điện âm tường, kéo dây điện tầng 8, thi công cán nền tầng 11, tô tường hành lang tầng 12, tô tường tầng 12.


Thi công đường ống cấp nước

Thi công đường ống cấp nước

Thi công hệ thống PCCC

Thi công ống điện âm tường

Kéo dây điện tầng 8

Thi công cán nền tầng 11

Tô tường hành lang tầng 12

Tô tường tầng 12