Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 2 - tháng 09.2022): Lắp đặt thang máy tháp A; thi công vách kính tầng 4, chống thấm sân vườn tầng 5, lắp đặt tủ bếp tầng 7, thi công sơn nước tầng 12.

Lắp đặt thang máy tháp A

Thi công vách kính tầng 4

Thi công vách kính tầng 4

Thi công vách kính tầng 4

Chống thấm sân vườn tầng 5

Lắp đặt tủ bếp tầng 7

Lắp đặt tủ bếp tầng 7

Thi công sơn nước tầng 12