Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 2 - tháng 10.2022): Thi công sơn nước mặt ngoài; xây dựng trục hoist tháp B; thi công tủ bếp; lát gạch tầng 12 – tháp A; ốp gạch wc tầng 12 – tháp A; thi công chống thấm tầng 19 – tháp A; vệ sinh chống thấm tầng 19 – tháp A, vệ sinh chống thấm tầng 20 – tháp B
 
 
Thi công sơn nước mặt ngoài


Xây dựng trục hoist tháp B

Thi công tủ bếp 

Xây dựng trục hoist tháp B

Lát gạch tầng 12 – tháp A

Ốp gạch wc tầng 12 – tháp A

Thi công chống thấm tầng 19 – tháp A

Vệ sinh chống thấm tầng 19 – tháp A

Vệ sinh chống thấm tầng 20 – tháp B