Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 3 - tháng 09.2022): Chống thấm mái tum, lắp cửa căn hoist, lắp dựng vách kính tầng 2, lắp tủ bếp tầng 7, lắp đặt cửa wc tầng 9, vệ sinh chống thấm ban công tầng 17, tô tường tầng 24 – tháp B
 
Chống thấm mái tum

Lắp cửa căn hoist

Lắp dựng vách kính tầng 2

Lắp dựng vách kính tầng 2

Lắp tủ bếp tầng 7

Lắp đặt cửa wc tầng 9

Vệ sinh chống thấm ban công tầng 17

Tô tường tầng 24 – tháp B