Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 01 - tháng 05/2024): Thi công hoàn thiện mặt ngoài; Thi công bồn hoa xung quanh nhà; Ốp gạch bếp tầng 20 Tháp A; Thi công bổ trụ tường xây tầng 1.