Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 3 - tháng 07.2022): ốp gạch WC tầng 6, tầng 7; thi công trần thạch cao tầng 8; đóng tạm trần thạch cao tầng 9; bả matic tầng 11; lắp đặt thang máng cáp hành lang tầng 11; vệ sinh chống thấm tầng 11; test nước cấp tầng 12; kéo dây cáp nguồn tầng 15; thi công hệ PCCC tầng 17; thi công ống gió hành lang tầng 18; tô tường tầng 20 tháp B; tô tường tầng 23 tháp A; thi công thoát nước tầng 25.

Ốp gạch WC tầng 6

Ốp gạch WC tầng 7

Thi công trần thạch cao tầng 8

Đóng tạm trần thạch cao tầng 9

Bả matic tầng 11

Lắp đặt thang máng cáp hành lang tầng 11

Vệ sinh chống thấm tầng 11

Test nước cấp tầng 12

Kéo dây cáp nguồn tầng 15

Thi công hệ PCCC tầng 17

Thi công ống gió hành lang tầng 18

Tô tường tầng 20 tháp B

Tô tường tầng 23 tháp A

Thi công thoát nước tầng 25