Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 5 - tháng 09.2022): Thi công sơn nước mặt ngoài; lắp tủ bếp tầng 10; sơn nước tầng 14.
- Tháp A: thi công chống thấm tầng 18
- Tháp B: thi công chống thấm tầng 19; thi công chống thấm tầng 20; tô tường tầng 24.
 
 
Thi công sơn nước mặt ngoài

Lắp tủ bếp tầng 10

Sơn nước tầng 14

Thi công chống thấm tầng 18 – tháp A

Thi công chống thấm tầng 19 – tháp B

Thi công chống thấm tầng 20 – tháp B

Tô tường tầng 24 – tháp B

Tô tường tầng 24 – tháp B