Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 4 - tháng 03.2022): Lắp dựng lan can, thi công M&E, lắp dựng lan can
- Tháp A: tô tường trong
- Tháp B: tô tường trong, lắp dựng cửa nhôm
 
 
 Hình ảnh tổng quan dự án

Lắp dựng lan can

Thi công M&E

Thi công M&E


Thi công M&E

 
Tô tường trong – tháp A

Tô tường trong – tháp B

Lắp dựng cửa nhôm – tháp B