Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 4 - tháng 05.2022): thi công điện âm tường, thi công đường ống cấp nước, thi công hệ thống điều hòa không khí, thi công ống gió hành lang, thi công sơn nước tầng 10, trát tường tầng 11

Hình ảnh tổng quan dự án

Thi công điện âm tường

Thi công điện âm tường

Thi công đường ống cấp nước

 Thi công đường ống cấp nước

Thi công hệ thống điều hòa không khí

Thi công ống gió hành lang

Thi công sơn nước tầng 10

Thi công sơn nước tầng 10

Trát tường tầng 11

Trát tường tầng 11