Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 2 - tháng 12.2021): 
- Tháp A: thi công cột lam mái, thi công cửa nhôm, điện - điện nhẹ, thi công sơn nước mặt ngoài, tô tường trong tầng 8, xây tường tầng 18.
- Tháp B: xây tường tầng 14 và tầng 22.

Hình ảnh tổng quan dự án
Thi công cột lam mái tháp A
 
Thi công cửa nhôm tháp A

 
Thi công điện - điện nhẹ tháp A
 
Thi công lam mái tháp A
 
Thi công sơn nước mặt ngoài tháp A
 
Tô tường ngoài tháp B

 
Tô tường trong tầng 8 tháp A

 
Xây tường tầng 14 tháp B
 
Xây tường tầng 18 tháp A
 
Xây tường tầng 22 tháp B