Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 2 - tháng 03.2022): Lắp đặt cửa sổ, lắp dựng lan can, thi công M&E, xây tường trên mái.
- Tháp B: tô tường ngoài, xây tường tầng 12.

Lắp đặt cửa sổ

Lắp dựng lan can

Thi công M&E

Xây tường trên mái.

Xây tường trên mái.

Tô tường ngoài - tháp B

Xây tường tầng 12 - tháp B