Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 3 - tháng 06.2022) : thi công điện âm tường, thi công hệ thống điều hòa không khí, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, kéo dây căn hộ tầng 9, tô tường hành lang tầng 16, thi công tô tường tầng 17, thi công tô tường tầng 18.

Hình ảnh tổng quan

Thi công điện âm tường

Thi công hệ thống điều hòa không khí

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Kéo dây căn hộ tầng 9

Tô tường hành lang tầng 16

Thi công tô tường tầng 17

Thi công tô tường tầng 18