Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 2 - tháng 06.2022): Lắp đặt thang máy, kéo dây nguồn tầng 8, thi công hệ thống PCCC tầng 10, thi công trần thạch cao tầng 11, tô tường tầng 13, tô tường tầng 14, tô tường tầng 15, thi công hệ điều hòa không khí tầng 18, thi công hệ thống cấp nước tầng 19, thi công thoát nước tầng 21, thi công điện âm tường tầng 25.

Lắp đặt thang máy

Kéo dây nguồn tầng 8

Thi công hệ thống PCCC tầng 10

Thi công trần thạch cao tầng 11

Tô tường tầng 13

Tô tường tầng 14

Tô tường tầng 15

Thi công hệ điều hòa không khí tầng 18

Thi công hệ thống cấp nước tầng 19

Thi công thoát nước tầng 21

Thi công điện âm tường tầng 25