Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 3 - tháng 02.2022):
  • Tháp A: Thi công M&E
  • Tháp B: Thi công M&E, tô tường ngoài, sơn nước mặt ngoài, xây tường tầng 21
 
 
Hình ảnh tổng quan dự án

Thi công M&E – tháp A
 
Thi công M&E – tháp B

Tô tường ngoài – tháp B

Tô tường ngoài – tháp B

Sơn nước mặt ngoài – tháp B


Xây tường tầng 21 – tháp B