Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 05 - tháng 05/2024): Thi công hoàn thiện mặt ngoài;; Ốp gạch bếp tầng 18 Tháp B; Thi công xây các hộp gen kỹ thuật, Trát tường các căn hoist còn lại.