Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 3 - tháng 01.2022): Lắp dựng cửa nhôm, lắp dựng khung nhôm kính, lắp dựng lan can, xây tường tầng 20-tháp B.


Hình ảnh tổng quan dự án
 
Lắp dựng cửa nhôm


Lắp dựng khung nhôm kính
 
Lắp dựng lan can

Xây tường tầng 20-tháp B