Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 2 - tháng 01.2022):
Tháp A: lắp dựng cửa nhôm, thi công lam mái, xây tường tầng 25
Tháp B: thi công M.E, tô tường ngoài, xây tường tầng 18


Hình ảnh tổng quan dự án
 
 Lắp dựng cửa nhôm - tháp A
 
Thi công lam mái - tháp A
 
Xây tường tầng 25 - tháp A

Thi công M.E - tháp B
 
Tô tường ngoài - tháp B

Xây tường tầng 18 - tháp B 


Xây tường tầng 18 - tháp B