Tiến độ thi công dự án Aurora Residences (Tuần 4 - Tháng 05.2021): Căng cáp DUL, thi công MEP, xây tường tầng 11 zone 1 và 2