Dự án Aurora Residences cập nhật tiến độ thi công (Tuần 1 - Tháng 03.2021): Đang thi công tầng 25 phân đoạn 2