Cập nhật tiến độ dự án Aurora Residences (Tuần 3 - Tháng 03.2021) : Gia công lắp dựng thép cột tầng mái