Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 1 - tháng 03.2022):
  • Bả bột cánh cửa, bê tong tường chắn trên mái, lắp dựng lan can, thi công hệ thống M&E, thi công lắp dựng cửa nhôm.
  • Tháp B: Thi công M&E tầng 23, xây tường tầng 22.

Hình ảnh tổng quan dự án

Bả bột cánh cửa

Bê tông tường chắn trên mái

Lắp dựng lan can

Thi công hệ thống M&E

Thi công lắp dựng cửa nhôm

Thi công M&E tầng 23 – tháp B

Xây tường tầng 22 – tháp B

Xây tường tầng 22 – tháp B