Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 2 - tháng 07.2022): Lắp đặt thang máy, ốp gạch wc tầng 8; bả matic tầng 9, tầng 10; chống thấm tầng 10; chống thấm wc tầng 10; kiểm tra áp hệ PCCC tầng 10; kéo dây nguồn tầng 12; thi công cán nền tầng 15; thi công hệ PCCC tầng 15; lắp đặt ống gió tầng 18; trát tường tầng 21, tầng 22, tầng 23; lắp đặt đường ống cấp nước tầng 24, tầng 25.

 
Lắp đặt thang máy

Ốp gạch wc tầng 8

Bả matic tầng 9

Bả matic tầng 10

Chống thấm tầng 10

Chống thấm wc tầng 10

Kiểm tra áp hệ PCCC tầng 10

Kéo dây nguồn tầng 12

Thi công cán nền tầng 15

Thi công hệ PCCC tầng 15

Lắp đặt ống gió tầng 18

Trát tường tầng 21

Trát tường tầng 22

Trát tường tầng 23

Lắp đặt đường ống cấp nước tầng 24

Lắp đặt đường ống cấp nước tầng 25