Dự án Aurora Residences cập nhật tiến độ Tháng 02.2020: Đang thi công tầng 22. Hiện tại, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh để sớm bàn giao cho khách hàng.


Công nhân chuẩn bị công tác thép sàn tầng 22