Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 5 - tháng 06.2022): Chống thấm logia, ban công; lắp đặt thang máy; nghiệm thu tô tường; tô tường tầng 18; tô tường tầng 19; thi công hệ thống cấp nước tầng 22; thi công điện âm tường tầng 24.

Chống thấm logia, ban công

Lắp đặt thang máy

Lắp đặt thang máy

Nghiệm thu tô tường

Tô tường tầng 18

Tô tường tầng 19

Thi công hệ thống cấp nước tầng 22

Thi công điện âm tường tầng 24