Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 4 - tháng 11.2021):  Bả bột tường ngoài của tháp A, bê tông cột lam mái, tô ngoài tháp A, xây tường tầng 15 và tầng 23 - tháp B

Bả bột tường ngoài của tháp A


Bê tông cột lam mái


Tô tường ngoài của tháp ATổng quan hiện trạng bên ngoài của dự án


Tổng quan hiện trạng bên ngoài của dự án


Xây tường tầng 23 - tháp B


Xây tường tầng 15 - tháp B