Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 3 - tháng 03.2022): Lắp dựng lan can, thi công hệ thống M&E, xây tường trên mái
- Tháp B: Lắp dựng cửa nhôm, xây tường tầng 12.
 
Hình ảnh tổng quan dự án

Lắp dựng lan can

Thi công hệ thống M&E

Thi công hệ thống M&E

Thi công hệ thống M&E

Xây tường trên mái

Xây tường trên mái


Lắp dựng cửa nhôm – tháp B

Xây tường tầng 12 – tháp B