Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 4 - tháng 09.2022): Sơn nước mặt ngoài, lắp cửa chống cháy phòng kỹ thuật, tô cánh cửa phòng kỹ thuật, lắp tủ bếp tầng 10, sơn nước tầng 13
 
Sơn nước mặt ngoài
 
Lắp cửa chống cháy phòng kỹ thuật

Lắp cửa chống cháy phòng kỹ thuật
 
Tô cánh cửa phòng kỹ thuật

Lắp tủ bếp tầng 10
 
Sơn nước tầng 13
 
Sơn nước tầng 13
 
Sơn nước tầng 13