Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 2 - tháng 04.2022):  Huấn luyện an toàn lao động, thi công hệ thống M&E, thi công hệ thống Phòng cháy chữa cháy
- Tháp A: lát gạch tầng 8
- Tháp B: xây tường tầng 23


Hình ảnh tổng quan dự án

Huấn luyện an toàn lao động
 
Thi công hệ thống M&E
  
Thi công hệ thống Phòng cháy chữa cháy
 
Thi công hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Lát gạch tầng 8 – tháp A

 
Xây tường tầng 23 – tháp B