Dự án Aurora Residences cập nhật tiến độ tháng 11.2019: đang thi công thép cột tầng 14 và đổ bê tông thi công sàn tầng 15. Hiện tại, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh để sớm bàn giao cho khách hàng. 
                                 
                                     
   Thi công cốt thép cột tầng 14
                                 

Đổ bê tông cột tầng 14
                                 

Thi công sàn tầng 15
                                 

Đổ bê tông sàn tầng 15
                                 

Thi công sàn tầng 15