Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 4 - tháng 08.2022): Vệ sinh chống thấm sàn mái, vệ sinh chống thấm hồ bơi, kiểm tra công tác lắp đặt cửa gỗ tầng 7, sơn nước căn hộ tầng 10, ốp gạch bếp tầng 11, ốp gạch WC tầng 11, kéo dây nguồn hành lang tầng 12, tô tường tầng 23 – tháp B
 
Vệ sinh chống thấm sàn mái

Vệ sinh chống thấm hồ bơi

Kiểm tra công tác lắp đặt cửa gỗ tầng 7

Sơn nước căn hộ tầng 10

Ốp gạch bếp tầng 11

Ốp gạch WC tầng 11

Kéo dây nguồn hành lang tầng 12

Tô tường tầng 23 – tháp B