Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 3 - tháng 04.2022): thi công hệ thống M&E, thi công hệ thống PCCC.
  • Tháp B: thi công sơn nước mặt ngoài, lắp đặt cửa nhôm, lắp đặt lan can.

Hình ảnh tổng quan dự án

Thi công hệ thống M&E

Thi công hệ thống PCCC

Thi công sơn nước mặt ngoài – tháp B

Thi công sơn nước mặt ngoài – tháp B

Lắp đặt lan can – tháp B

Lắp đặt cửa nhôm – tháp B