Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 2 - tháng 10.2021): Bật mực chân tường trước tầng 12 và tầng 14 - Tháp B, ghem và đóng lưới mặt ngoài - Tháp A, xây tường tầng 12 và tầng 14 - Tháp B