Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 4 - tháng 02.2022):
  • Tháp A: Lắp dựng lan can, thi công hệ thống M&E.
  • Tháp B: Thi công hệ thống M&E, tô tường ngoài, xây tường tầng 21, xây tường tầng 22.
 
 
Hình ảnh tổng quan dự án

Lắp dựng lan can – tháp A

Lắp dựng lan can – tháp A

Thi công hệ thống M&E – tháp A
 
Thi công M&E – tháp B

Tô tường ngoài – tháp B

Xây tường tầng 21 – tháp B

Xây tường tầng 22 – tháp B