Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 1 - tháng 12.2022): Lắp đặt thang máy; thi công đường ống cấp nước tầng 1, tô tường tầng 24 – Tháp B

Hình ảnh tổng quan công trình

Lắp đặt thang máy

Thi công đường ống cấp nước tầng 1

Thi công đường ống cấp nước tầng 1

Tô tường tầng 24 – Tháp B