Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 1 - tháng 08.2022): Chống thấm bể bồn nước mái; thi công trục bơm thoát nước – tầng 5; lát gạch tầng 7; ốp gạch tầng 9; sơn nước tầng 13; chống thấm ban công tầng 14; kéo dây điện tầng 16; kéo dây điện tầng 17; thi công hệ thống PCCC tầng 19 – tháp B; thi công hệ thống PCCC tầng 21 – tháp A; tô tường tầng 21 – tháp B; tô tường tầng 24 – tháp A
 
Chống thấm bể bồn nước mái

Thi công trục bơm thoát nước tầng 5

Lát gạch tầng 7

Ốp gạch tầng 9

Sơn nước tầng 13

Chống thấm ban công tầng 14

Kéo dây điện tầng 16

Kéo dây điện tầng 17

Thi công hệ thống PCCC tầng 19 – tháp B

Thi công hệ thống PCCC tầng 21 – tháp A

Tô tường tầng 21 – tháp B

Tô tường tầng 24 – tháp A