Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 3 - tháng 05.2022): gia công ống gió, lắp đặt mạng cáp, thi công hệ thống điện – điện nhẹ, thi công hệ thống điều hòa không khí, bả matic tầng 9, thi công trần thạch cao tầng 9, trát tường tầng 10, trát tường tầng 11.

Gia công ống gió

Lắp đặt ống gió

Lắp đặt ống gió

Lắp đặt mạng cáp

Thi công hệ thống điện – điện nhẹ

Thi công hệ thống điện – điện nhẹ

Thi công hệ thống điều hòa không khí

Bả matic tầng 9

Bả matic tầng 9

Bả matic tầng 9

Thi công trần thạch cao tầng 9

Trát tường tầng 10

Trát tường tầng 10

Trát tường tầng 11