Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 2 - tháng 08.2022): chống thấm bể xử lý nước thải; lắp bảng gọi tầng thang máy tháp A; lắp cửa tầng 6; khoan lỗ đèn căn hộ tầng 8; lát gạch căn hộ tầng 10; ốp gạch WC tầng 11, kéo dây hành lang tầng 13; thi công ống PCCC tầng 16; kéo dây căn hộ tầng 18; sơn ống PCCC tầng 21.
 
Chống thấm bể xử lý nước thải

Lắp bảng gọi tầng thang máy tháp A

Lắp cửa tầng 6

Khoan lỗ đèn căn hộ tầng 8

Lát gạch căn hộ tầng 10

Ốp gạch WC tầng 11

Kéo dây hành lang tầng 13

Thi công ống PCCC tầng 16

Kéo dây căn hộ tầng 18

Sơn ống PCCC tầng 21