Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 4 - tháng 04.2022): Lắp dựng lan can, thi công M&E, xây tường trên mái
- Tháp A: tô tường trong
- Tháp B: sơn nước mặt ngoài
 
 
 Lắp dựng lan can
 
Thi công M&E

Thi công M&E

Thi công M&E

Xây tường trên mái
 
Tô tường trong – tháp A
 
Sơn nước mặt ngoài – tháp B