Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 3 - tháng 10.2022): Thi công sơn nước mặt ngoài.
- Tháp A: lắp tủ bếp tầng 10, lát gạch tầng 12, ốp gạch wc tầng 12, vệ sinh chống thấm tầng 20.
- Tháp B: xây tường căn hoist.
 
Hình ảnh tổng quan công trình

Thi công sơn nước mặt ngoài

Xây tường căn hoist – tháp B

Lắp tủ bếp tầng 10

Lát gạch tầng 12 – tháp A

Ốp gạch wc tầng 12 – tháp A

Vệ sinh chống thấm tầng 20 – tháp A