Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 4 - tháng 12.2021):
- Tháp A: thi công lắp đặt cửa nhôm, M&E và tô tường trong
- Tháp B: tô tường trong & ngoài.


Tổng quan dự án
 
 Tổng quan dự án
 
 
Thi công cửa nhôm tháp A
 
Thi công hệ lam mái
 
Thi công M&E tháp A
 
Thi công M&E tháp A

 
Thi công M&E tháp B
 

Tô tường ngoài tháp B
 
Tô tường trong tháp A
 
Tô tường trong tháp A
 
Thi công hệ lam mái