Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 3 - tháng 12.2021):
Tháp A : lắp đặt cửa nhôm, lắp dựng lan can, thi công lam mái, thi công M&E, thi công sơn nước mặt ngoài, tô tường mặt trong, xây tường tầng 19
Tháp B: tô tường mặt ngoài, xây tường tầng 14

Lắp đặt cửa nhôm - Tháp A
 
Lắp dựng lan can - Tháp A
 
Thi công lam mái - tháp A
 

Thi công M&E - tháp A
 
Thi công sơn nước mặt ngoài - tháp A


 
Thi công sơn nước mặt ngoài - tháp A
 
Xây tường tầng 19 - tháp A
 
Tô tường mặt ngoài - tháp B
 
Xây tường tầng 14 - tháp B