Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 2 - tháng 11.2021): Thi công bê tông và lắp dựng coffa cột lam mái, lấy mẫu thì nghiệm cửa nhôm tại nhà máy, tô tường ngoài tháp A, xây tường tầng 13 - tháp B và tầng 25 - tháp A.