Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 5 - tháng 04.2022): gia công ống thông gió, lắp dựng lan can, sơn nước mặt trong căn hộ, thi công hệ thống M&E, thi công hệ thống PCCC, trát tường trong tầng 10.

Hình ảnh tổng quan công trường

Gia công ống gió

Lắp dựng lan can

Sơn nước mặt trong căn hộ

Thi công hệ thống M&E

Thi công hệ thống M&E

Thi công hệ thống M&E

Thi công hệ thống M&E

Thi công hệ thống PCCC

Trát tường trong tầng 10