Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 01 - tháng 06/2024): Thi công hoàn thiện mặt ngoài; Ốp gạch bếp tầng 19 Tháp B; Trát tường các căn hoist còn lại.