Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 4 - tháng 04.2022): thi công M&E, trát tường trong nhà.
  • Tháp A: lắp dựng cửa nhôm.
  • Tháp B: lắp dựng lan can, sơn nước mặt ngoài, trát tường ngoài tầng 24.
 
Hình ảnh tổng quan dự án

Thi công M&E

Thi công M&E
 

Thi công M&E

Trát tường trong nhà

Lắp dựng cửa nhôm – tháp A

Lắp dựng lan can – tháp B

Sơn nước mặt ngoài – tháp B

Trát tường ngoài tầng 24 – tháp B